اطلاعات تماس

آدرس:مشهد، خیابان احمد  آباد، انتهای ابوذر غفاری یک ، کلینیک زیبا آفرین

تلفن تماس : 38470201 -051                     38447142 - 051

روزهای : شنبه ، سه شنبه

 

مشهد ،قاسم اباد،بلوار حجاب،میدان حجاب،ساختمان پزشکان غرب ، طبقه دوم

تلفن تماس :  36238476  - 051

روزهای : یکشنبه ، چهارشنبه

 فکس :   36232183  - 051

 Gmail : dr.mshakibi@gmail.com

 

آدرس:مشهد، خیابان احمد  آباد، انتهای ابوذر غفاری یک ، کلینیک زیبا آفرین

تلفن تماس : 38470201 -051                     38447142 - 051

روزهای : شنبه ، سه شنبه

 

مشهد ،قاسم اباد،بلوار حجاب،میدان حجاب،ساختمان پزشکان غرب ، طبقه دوم

تلفن تماس :  36238476  - 051

روزهای : یکشنبه ، چهارشنبه

 فکس :   36232183  - 051

 Gmail : dr.mshakibi@gmail.com

 


تماس با ما