حالت نمایش:  

 
پیوند کلیه دور از وطن

انجام تعدادی عمل پیوند کلیه در سه روز کاری دور از وطن در روزهای سه شنبه تا جمعه، ۱۸-۲۱ام اردیبهشت ماه

 

 

انجام تعدادی عمل پیوند کلیه در سه روز کاری دور از وطن در روزهای سه شنبه تا جمعه، ۱۸-۲۱ام اردیبهشت ماه